ACON2

TEST NHANH ACON 

???c ng??i tiu dng bnh ch?n trong nhi?u n?m l cc s?n ph?m c ?? chnh xc cao, ?? nh?y cao, k?t qu? hi?n th? r nt v c dng s?n ph?m r?t ?a d?ng linh ho?t. V?i s? ?a d?ng v gi c? r?t h?p l, cc s?n ph?m Kit pht hi?n cc b?nh truy?n nhi?m c?a ACON lun ?p ?ng ??y ?? v th?a ?ng m?i yu c?u c?a khch hng.

??c Thm 

ctk 3

TEST NHANH CTK -USA

D? dng. Chnh xc. Sng t?o. Chng ti cung c?p ??y ?? cc b? d?ng c? ki?m tra cho: b?nh truy?n nhi?m, cc d?u hi?u tim, ?nh d?u kh?i u, nhi?m trng ???ng tiu ha, kh? n?ng sinh s?n, v l?m d?ng thu?c. Dng s?n ph?m m? ??r?ng c?a chng ti ? nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng v? ch?t l??ng, tnh th?ng nh?t, v gi c?. Chng ti cung c?p m?t s? ??nh d?ng: huy?t thanh, huy?t t??ng, v mu ton ph?n v?i cc xt nghi?m n??c b?t trong cc chi?n l??c R & D!

Xem Thm

Test-viem-gan-b

TEST NHANH SD 

Vim gan B l b?nh gan ph? bi?n v nghim tr?ng. Hng tr?m tri?u ng??i, h?u h?t trong s? h? trong khu v?c v?i vi?c ch?m sc y t? km, m?n tnh b? nhi?m virus v ph?i ??i m?t v?i m?t nguy c? cao ???c b?nh ung th? gan. Virus vim gan B (HBV) ???c t?o thnh t? m?t li bn trong ???c bao quanh b?i m?t bn ngoi vin nang. L?p o ngoi ny ch?a HBsAg (khng nguyn b? m?t). HBeAg c?ng ???c tm th?y trong ph?n li. Vi?c pht hi?n anti-HBs ? tr? nn quan tr?ng trong vi?c theo di cc b?nh nhn c virus vim gan B (HBV). N c?ng quan tr?ng khi theo di ng??i nh?n tim ch?ng ti t? h?p v t? nhin anti-HBs.

Xem Thm

IND2

TEST NHANH IND - CANADA

T?i IND Diagnostic Inc , nhi?m v? c?a chng ti l ?? ?p ?ng v v??t tr?i trong nh?ng thch th?c c?a ngnh cng nghi?p y sinh b?ng cch ??a cng ngh? ki?m th? c gi tr? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho ch?n ?on v theo di hi?u qu? ?i?u tr?. Chng ti cam k?t cung c?p cc s?n ph?m ch?t l??ng, gi c? c?nh tranh v d?ch v? hon h?o cho khch hng c?a chng ti. IND Diagnostic Inc trnh ?? ISO 13.485 v nh s?n xu?t tun th? GMP. Ngoi ra, t?t c? cc b? d?ng c? th? nghi?m hCG c?a chng ti ? ???c s? ch?p thu?n c?a B? Y T? Canada, FDA, CE ?nh d?u ???c bn trn th? tr??ng ? Hoa K? v trn ton th? gi?i.

Xem Thm

STT

Tn hng ha

?VT

Xu?t x?

TCCL

Qui cch

KIT TH? PHT HI?N VIM GAN SIU VI A

1

HAV IgG/IgM Device

Test

SD/Korea

QLSP-0450-11

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VIM GAN SIU VI B

1

HBsAg Multi

Test

SD/Korea

QLSP-0156-09

100 test/kit

2

HBsAg Device

Test

SD/Korea

QLSP-0156-09

30 test/kit

3

HBsAg W/B

Test

SD/Korea

ISO - GMP

100 test/kit

4

HBsAg W/B

Test

SD/Korea

ISO - GMP

30 test/kit

5

HBeAg

Test

SD/Korea

QLSP-0448-11

30 test/kit

6

Anti HBs Dev.

Test

SD/Korea

QLSP-0449-11

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VIM GAN SIU VI C

1

HCV Multi

Test

SD/Korea

QLSP-0155-09

100 test/kit

2

HCV Device

Test

SD/Korea

QLSP-0155-09

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N HIV

1

HIV 1/2 3.0

Test

SD/Korea

QLSP-0157-09

100 test/kit

2

HIV Device

Test

SD/Korea

QLSP-0157-09

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N GIANG MAI

1

SYPHILIS 3.0

Test

SD/Korea

QLSP-0044-08

100 test/kit

2

SYPHILIS 3.0

Test

SD/Korea

QLSP-0044-08

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG NGUYN Chlamydia

1

CHLAMYDIA

Test

SD/Korea

QLSP-0093-08

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH VIM LOT D? DY

1

H.PYLORI Multi

Test

SD/Korea

QLSP-0043-08

100 test/kit

2

H.PYLORI Device

Test

SD/Korea

QLSP-0043-08

30 test/kit

3

H.PYLORI Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0043-08

20 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH S?T RT

1

Malaria P.f/P.v Ab

Test

SD/Korea

QLSP-0042-08

30 test/kit

2

Malaria Pf/Pv Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0042-08

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH LAO

1

TB

Test

SD/Korea

QLSP-0041-08

30 test/kit

2

TB Ag MPT 64

Test

SD/Korea

QLSP-0041-08

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH S?T XU?T HUY?T

1

DENGUE NS1 Ag

Test

SD/Korea

ISO - GMP

25 test/kit

2

DENGUE IgG/IgM

Test

SD/Korea

QLSP-0095-08

25 test/kit

3

DENGUE DUO

Test

SD/Korea

QLSP-0334-10

10 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG NGUYN ROTA VIRUS

1

ROTAVIRUS Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0040-08

20 test/kit

2

ROTA/ADRENO Virus Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0040-08

20 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH RUBELLA

1

RUBELLA IgG

Test

SD/Korea

QLSP-0152-09

25 test/kit

2

RUBELLA IgG/IgM

Test

SD/Korea

QLSP-0152-09

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N CH?T GY NGHI?N

1

MOP

Test

SD/Korea

ISO - GMP

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? Hantaan

1

Hantaan

Test

SD/Korea

ISO - GMP

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? KHNG Tsutsugamushi

1

Tsutsugamushi

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? Leptospira (Nhi?m trng xo?n)

1

Leptospira IgG

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

2

Leptospira IgM

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

3

Leptospira IgG/IgM

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N PHN BI?T KHNG TH? IgG/IgM Salmonella

1

Salmonella IgG/IgM Strip

Test

SD/Korea

ISO - GMP

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? Chikungunyua

1

Chikungunyua IgG

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VIM ???NG H H?P

1

RSV Strip

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH CM

1

Influenza Ag(A/B/AH1N1)

Test

SD/Korea

QLSP - 0153-09

25 test/kit

2

Influenza Ag (H5N1)

Test

SD/Korea

QLSP - 0153-09

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VI TRNG B?NH T?

1

Cholera 01

Test

SD/Korea

ISO - GMP

20 test/stool

2

Cholera 01/0139

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

20 test/stool

KIT TH? PHT HI?N Anthrax Spore

1

Anthrax Spore

Test

SD/Korea

ISO - GMP

10 test/swab

KIT TH? PHT HI?N B?NH VIM NO NH?T B?N

1

JEV

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

25 test/kit

2

JEV Elisa

Test

SD/Korea

ISO - GMP

96 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH TAY - CHN - MI?NG

1

EV71

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

test

MARKER NH?I MU C? TIM

1

Troponin I

Test

SD/Korea

QLSP-0447-11

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N MU ?N TRONG PHN

1

FOB

Test

SD/Korea

ISO - GMP

50 test/kit

KIT TH? PHT HI?N UNG TH?

1

AFP

Test

SD/Korea

QLSP-0159-09

30 test/kit

2

CEA

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

3

PSA

Test

SD/Korea

QLSP-0223-09

30 test/kit

S?ng Kh?e

H? Tr? Tr?c Tuy?n

support

Mr. Trung Kin

0909.142.686

Khch Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm Nay86
mod_vvisit_counterHm Qua66
mod_vvisit_counterTu?n Ny500
mod_vvisit_counterTu?n Qua440
mod_vvisit_counterThng Ny2633
mod_vvisit_counterThng Qua3619
mod_vvisit_counterT?t C?386661

We have: 3 guests online
IP c?a b?n: 3.238.125.76
 , 
Today: Jun 30, 2022

Hnh ?nh

 • abon.jpg.jpg
 • CTK.jpg
 • ctk 1.jpg
 • ctk 2.jpg
 • ctk 3.jpg
 • fastep.jpg
 • health-tools.jpg
 • health1.jpg
 • health2.jpg
 • health3.jpg
 • healthhappiness.jpg
 • homeopathy-health.jpg
 • optimal-health.jpg
 • Picture-Dengue_NS1_Ag.jpg
 • PublicHealthFamily.jpg
 • SD.jpg
 • sd2.jpg
 • SD3.jpg
 • SD4.jpg
 • SD5.jpg

Thng Tin Lin H?

 • CNG TY TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • ??a ch?: 114/18/11 Bi Quang L, Ph??ng 12, Qu?n G V?p, TPHCM
 • Email: kinhdoanh.ducminh@gmail.com
 • ?i?n tho?i : (08). 36015353 - Fax: (08). 39471058
 • Website: www.ducminhgroup.com

 

 

TK Thanh Ton Cng Ty

 • Ti kho?n Cng ty: Cng ty TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • Ti kho?n: 6220201008227- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 31310000295268 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 102010001323371 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 9

 

TK Thanh Ton C Nhn

 • Ti kho?n c nhn: Nguy?n Trung Kin
 • Ti kho?n:1902.3564.4620.13 - T?i ngn hng TECHCOMBANK
 • Ti kho?n: 31310000320753 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 6220205194712- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 711A53045762 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 12