BẢNG DANH MỤC SINH PHẨM CHUẨN ĐOÁN THƯƠNG HIỆU ONSITE - CALIFORNIA - USA

BẢNG DANH MỤC SINH PHẨM CHUẨN ĐOÁN

THƯƠNG HIỆU ONSITE 

HÀNG CALIFORNIA TEST KITS ( CTK ) - MỸ

STT

TÊN TEST NHANH

& ĐỊNH DẠNG

MẪU THỬ

ĐÓNG GÓI 
(test/hộp)

1

Onsite HIV-1 / HIV-2 Ab

Plus Combo (3 lines)* 

(Thử kháng thể HIV 1/2 &

phân biệt IgG, IgM và IgA, dạng khay)

*S, P, WB

30

2

Onsite HCV Ab

Plus strip

(Thử kháng thể viêm gan C,

dạng que)

S, P

50

3

Onsite HCV Ab

Combo

(Thử kháng thể viêm gan C,

dạng khay)

S, P, WB

30

4

Onsite Syphilis Ab

strip

(Thử kháng thể giang mai,

dạng que)

S, P

50

5

Onsite HbsAg

(Thử kháng nguyên viêm gan B,

dạng que)

S, P

50

6

Onsite HBsAg

Combo Rapid Test, cs

(Thử kháng nguyên viêm gan B, dạng khay)

S, P, WB

30

7

Onsite HAV IgM

(Thử kháng thể viêm

gan A, dạng khay)

S, P

30

8

Onsite HEV IgM

(Thử kháng thể viêm

gan E, dạng khay)

S, P

30

9

Onsite Chlamydia Ag

(Thử kháng nguyên

Chlamydia, dạng khay)

Dịch

25

10

Onsite Malaria Pf/Pv

Ag Rapid test (3 lines)

(Thử phân biệt kháng

nguyên sốt rét chủng P.f / P.v, dạng khay)

WB 

30

11

Onsite Malaria

/Pan malaria

antigen (3 lines)

(Thử phân biệt

kháng nguyên sốt rét

chủng Pan, dạng khay)

WB

30

12

Onsite Dengue

IgG/IgM

Combo (3 lines)

(Thử phân biệt kháng

thể IgM, IgG sốt

xuất huyết Dengue – 3 vạch,

dạng khay)

S, P, WB

30

13

Onsite Duo Dengue

Ag+IgG/IgM

(5 lines, 2 panel)

(Thử tổng hợp,

phân biệt kháng nguyên

sốt xuất huyết Dengue

– 5 vạch, 2 khay)

S, P

30

14

Onsite Duo Dengue

Ag Rapid test, cs

(Thử kháng nguyên

sốt xuất huyết Dengue,

dạng khay )

 S, P, WB

30

15

Onsite H. Pylori

Ab Combo

(Thử viêm loét dạ dày,

tá tràng, dạng khay)

S, P, WB

30

16

Onsite H. Pylori Ag

(Bộ kit chuẩn H. Pylori)

Stool

25

17

Onsite Troponin I

(Thử nhồi máu cơ tim,

dạng khay)

S, P

30

18

Onsite FOB

rapid test (25 ng/ml)

(Thử ung thư hậu môn,

dạng khay)

Phân

25