STT

Tn hng ha

?VT

Xu?t x?

TCCL

Qui cch

KIT TH? PHT HI?N VIM GAN SIU VI A

1

HAV IgG/IgM Device

Test

SD/Korea

QLSP-0450-11

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VIM GAN SIU VI B

1

HBsAg Multi

Test

SD/Korea

QLSP-0156-09

100 test/kit

2

HBsAg Device

Test

SD/Korea

QLSP-0156-09

30 test/kit

3

HBsAg W/B

Test

SD/Korea

ISO - GMP

100 test/kit

4

HBsAg W/B

Test

SD/Korea

ISO - GMP

30 test/kit

5

HBeAg

Test

SD/Korea

QLSP-0448-11

30 test/kit

6

Anti HBs Dev.

Test

SD/Korea

QLSP-0449-11

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VIM GAN SIU VI C

1

HCV Multi

Test

SD/Korea

QLSP-0155-09

100 test/kit

2

HCV Device

Test

SD/Korea

QLSP-0155-09

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N HIV

1

HIV 1/2 3.0

Test

SD/Korea

QLSP-0157-09

100 test/kit

2

HIV Device

Test

SD/Korea

QLSP-0157-09

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N GIANG MAI

1

SYPHILIS 3.0

Test

SD/Korea

QLSP-0044-08

100 test/kit

2

SYPHILIS 3.0

Test

SD/Korea

QLSP-0044-08

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG NGUYN Chlamydia

1

CHLAMYDIA

Test

SD/Korea

QLSP-0093-08

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH VIM LOT D? DY

1

H.PYLORI Multi

Test

SD/Korea

QLSP-0043-08

100 test/kit

2

H.PYLORI Device

Test

SD/Korea

QLSP-0043-08

30 test/kit

3

H.PYLORI Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0043-08

20 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH S?T RT

1

Malaria P.f/P.v Ab

Test

SD/Korea

QLSP-0042-08

30 test/kit

2

Malaria Pf/Pv Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0042-08

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH LAO

1

TB

Test

SD/Korea

QLSP-0041-08

30 test/kit

2

TB Ag MPT 64

Test

SD/Korea

QLSP-0041-08

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH S?T XU?T HUY?T

1

DENGUE NS1 Ag

Test

SD/Korea

ISO - GMP

25 test/kit

2

DENGUE IgG/IgM

Test

SD/Korea

QLSP-0095-08

25 test/kit

3

DENGUE DUO

Test

SD/Korea

QLSP-0334-10

10 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG NGUYN ROTA VIRUS

1

ROTAVIRUS Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0040-08

20 test/kit

2

ROTA/ADRENO Virus Ag

Test

SD/Korea

QLSP-0040-08

20 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH RUBELLA

1

RUBELLA IgG

Test

SD/Korea

QLSP-0152-09

25 test/kit

2

RUBELLA IgG/IgM

Test

SD/Korea

QLSP-0152-09

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N CH?T GY NGHI?N

1

MOP

Test

SD/Korea

ISO - GMP

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? Hantaan

1

Hantaan

Test

SD/Korea

ISO - GMP

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? KHNG Tsutsugamushi

1

Tsutsugamushi

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? Leptospira (Nhi?m trng xo?n)

1

Leptospira IgG

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

2

Leptospira IgM

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

3

Leptospira IgG/IgM

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

KIT TH? PHT HI?N PHN BI?T KHNG TH? IgG/IgM Salmonella

1

Salmonella IgG/IgM Strip

Test

SD/Korea

ISO - GMP

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N KHNG TH? Chikungunyua

1

Chikungunyua IgG

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VIM ???NG H H?P

1

RSV Strip

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH CM

1

Influenza Ag(A/B/AH1N1)

Test

SD/Korea

QLSP - 0153-09

25 test/kit

2

Influenza Ag (H5N1)

Test

SD/Korea

QLSP - 0153-09

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N VI TRNG B?NH T?

1

Cholera 01

Test

SD/Korea

ISO - GMP

20 test/stool

2

Cholera 01/0139

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

20 test/stool

KIT TH? PHT HI?N Anthrax Spore

1

Anthrax Spore

Test

SD/Korea

ISO - GMP

10 test/swab

KIT TH? PHT HI?N B?NH VIM NO NH?T B?N

1

JEV

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

25 test/kit

2

JEV Elisa

Test

SD/Korea

ISO - GMP

96 test/kit

KIT TH? PHT HI?N B?NH TAY - CHN - MI?NG

1

EV71

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

test

MARKER NH?I MU C? TIM

1

Troponin I

Test

SD/Korea

QLSP-0447-11

25 test/kit

KIT TH? PHT HI?N MU ?N TRONG PHN

1

FOB

Test

SD/Korea

ISO - GMP

50 test/kit

KIT TH? PHT HI?N UNG TH?

1

AFP

Test

SD/Korea

QLSP-0159-09

30 test/kit

2

CEA

Test

SD/Korea

4061/BYT-TB-CT

30 test/kit

3

PSA

Test

SD/Korea

QLSP-0223-09

30 test/kit