ACON2

TEST NHANH ACON 

???c ng??i tiu dng bnh ch?n trong nhi?u n?m l cc s?n ph?m c ?? chnh xc cao, ?? nh?y cao, k?t qu? hi?n th? r nt v c dng s?n ph?m r?t ?a d?ng linh ho?t. V?i s? ?a d?ng v gi c? r?t h?p l, cc s?n ph?m Kit pht hi?n cc b?nh truy?n nhi?m c?a ACON lun ?p ?ng ??y ?? v th?a ?ng m?i yu c?u c?a khch hng.

??c Thm 

ctk 3

TEST NHANH CTK -USA

D? dng. Chnh xc. Sng t?o. Chng ti cung c?p ??y ?? cc b? d?ng c? ki?m tra cho: b?nh truy?n nhi?m, cc d?u hi?u tim, ?nh d?u kh?i u, nhi?m trng ???ng tiu ha, kh? n?ng sinh s?n, v l?m d?ng thu?c. Dng s?n ph?m m? ??r?ng c?a chng ti ? nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng v? ch?t l??ng, tnh th?ng nh?t, v gi c?. Chng ti cung c?p m?t s? ??nh d?ng: huy?t thanh, huy?t t??ng, v mu ton ph?n v?i cc xt nghi?m n??c b?t trong cc chi?n l??c R & D!

Xem Thm

Test-viem-gan-b

TEST NHANH SD 

Vim gan B l b?nh gan ph? bi?n v nghim tr?ng. Hng tr?m tri?u ng??i, h?u h?t trong s? h? trong khu v?c v?i vi?c ch?m sc y t? km, m?n tnh b? nhi?m virus v ph?i ??i m?t v?i m?t nguy c? cao ???c b?nh ung th? gan. Virus vim gan B (HBV) ???c t?o thnh t? m?t li bn trong ???c bao quanh b?i m?t bn ngoi vin nang. L?p o ngoi ny ch?a HBsAg (khng nguyn b? m?t). HBeAg c?ng ???c tm th?y trong ph?n li. Vi?c pht hi?n anti-HBs ? tr? nn quan tr?ng trong vi?c theo di cc b?nh nhn c virus vim gan B (HBV). N c?ng quan tr?ng khi theo di ng??i nh?n tim ch?ng ti t? h?p v t? nhin anti-HBs.

Xem Thm

IND2

TEST NHANH IND - CANADA

T?i IND Diagnostic Inc , nhi?m v? c?a chng ti l ?? ?p ?ng v v??t tr?i trong nh?ng thch th?c c?a ngnh cng nghi?p y sinh b?ng cch ??a cng ngh? ki?m th? c gi tr? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho ch?n ?on v theo di hi?u qu? ?i?u tr?. Chng ti cam k?t cung c?p cc s?n ph?m ch?t l??ng, gi c? c?nh tranh v d?ch v? hon h?o cho khch hng c?a chng ti. IND Diagnostic Inc trnh ?? ISO 13.485 v nh s?n xu?t tun th? GMP. Ngoi ra, t?t c? cc b? d?ng c? th? nghi?m hCG c?a chng ti ? ???c s? ch?p thu?n c?a B? Y T? Canada, FDA, CE ?nh d?u ???c bn trn th? tr??ng ? Hoa K? v trn ton th? gi?i.

Xem Thm

PublicHealthFamilyhealth2health1homeopathy-healthoptimal-health
 

Chng ti phn ph?i cc s?n ph?m ?? b?o v? s?c kh?e c?a con ng??i. Cao h?n, ? l nhi?m v? ??m b?o m?t c?ng ??ng kh?e m?nh v h?nh phc.

 Xem Thm

S?ng Kh?e

H? Tr? Tr?c Tuy?n

support

Mr. Trung Kin

0909.142.686

Khch Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm Nay5
mod_vvisit_counterHm Qua114
mod_vvisit_counterTu?n Ny766
mod_vvisit_counterTu?n Qua903
mod_vvisit_counterThng Ny3934
mod_vvisit_counterThng Qua4048
mod_vvisit_counterT?t C?397392

We have: 5 guests online
IP c?a b?n: 44.201.95.84
 , 
Today: Sep 30, 2022

Hnh ?nh

 • abon.jpg.jpg
 • CTK.jpg
 • ctk 1.jpg
 • ctk 2.jpg
 • ctk 3.jpg
 • fastep.jpg
 • health-tools.jpg
 • health1.jpg
 • health2.jpg
 • health3.jpg
 • healthhappiness.jpg
 • homeopathy-health.jpg
 • optimal-health.jpg
 • Picture-Dengue_NS1_Ag.jpg
 • PublicHealthFamily.jpg
 • SD.jpg
 • sd2.jpg
 • SD3.jpg
 • SD4.jpg
 • SD5.jpg

Thng Tin Lin H?

 • CNG TY TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • ??a ch?: 114/18/11 Bi Quang L, Ph??ng 12, Qu?n G V?p, TPHCM
 • Email: kinhdoanh.ducminh@gmail.com
 • ?i?n tho?i : (08). 36015353 - Fax: (08). 39471058
 • Website: www.ducminhgroup.com

 

 

TK Thanh Ton Cng Ty

 • Ti kho?n Cng ty: Cng ty TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • Ti kho?n: 6220201008227- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 31310000295268 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 102010001323371 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 9

 

TK Thanh Ton C Nhn

 • Ti kho?n c nhn: Nguy?n Trung Kin
 • Ti kho?n:1902.3564.4620.13 - T?i ngn hng TECHCOMBANK
 • Ti kho?n: 31310000320753 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 6220205194712- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 711A53045762 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 12